Chính sách bảo hành của Sửa Chữa Đồng Hồ 24H

Những chính sách bảo hành hấp dẫn của Sửa Chữa Đồng Hồ 24H
Chính sách bảo hành của Sửa Chữa Đồng Hồ 24H

(Thời gian bảo hành tính từ ngày khách hàng nhận đồng hồ)

– Bảo dưỡng lau dầu: 24 tháng đối với những đồng hồ có thời gian sử dụng dưới 10 năm, 12 tháng đối vời đồng hồ có thời gian sử dụng trên 10 năm.

– Pin: 24 tháng đối với pin Thụy Sỹ, 12 tháng đối với pin thường.

– Linh kiện thay thế: 12 tháng.

– Căn chỉnh độ chính xác: 12 tháng.

– Sửa dây, khoan tiện chốt dây: 24 tháng.

.
.
.
.